Bemer  – terapia mikrokrążenia

Co to jest mikrokrążenie?

Mikrokrążenie to proces w układzie krwionośnym, który odpowiada za dostarczanie niezbędnego tlenu oraz składników odżywczych do każdej komórki ciała za pośrednictwem krwi. Jednocześnie mikrokrążenie odpowiada za eliminację produktów końcowych metabolizmu, np. dwutlenku węgla, wytworzonego w trakcie procesów komórkowych. Jak sugeruje przedrostek „mikro”, naczynia są wyjątkowo małe (komórki ciała są niewidoczne dla ludzkiego oka). W ciele człowieka znajduje się rozległa sieć drobnych naczyń krwionośnych. Niektóre z nich mają średnicę czterokrotnie mniejszą niż ludzki włos. Mikrokrążenie obejmuje zróżnicowane struktury: najdrobniejsze naczynia krwionośne (tętniczki, włośniczki, żyłki), początkowe (znajdujące się na początku) naczynia limfatyczne oraz przestrzeń śródmiąższową (przestrzeń pomiędzy naczyniami krwionośnymi, limfatycznymi i komórkami).

 

Dlaczego mikrokrążenie jest istotne?

Jak dowodzą wyniki badań naukowych, ludzkie zdrowie i samopoczucie zależą w znacznym stopniu od sprawnie funkcjonującego mikrokrążenia.

We wszystkich wyższych formach życia krążenie krwi odpowiada za dostarczanie tlenu, składników odżywczych oraz niezbędnych informacji do komórek za pośrednictwem hormonów i neuroprzekaźników, usuwanie produktów przemiany materii, funkcjonowanie układu odpornościowego i wiele innych procesów.

Optymalne dostarczanie i usuwanie produktów przez mikrokrążenie warunkuje skuteczne funkcjonowanie każdej komórki w organizmie, mięśniach, stawach, organach, węzłach chłonnych, układzie odpornościowym itd.

Czy były prowadzone badania naukowe dotyczące Fizycznej Terapii Naczyniowej?

Przez wiele lat prowadzono badania naukowe dotyczące Fizycznej Terapii Naczyniowej pod wieloma aspektami, a wyniki tych badań zostały opublikowane. Prowadzone badania oraz uzyskane wyniki umożliwiły otrzymanie certyfikatu dla „Fizycznej Terapii Naczyniowej”, jak również opracowanie i stworzenie nowej formy terapii naczyniowej. W wyniku opisanych działań „Fizyczna Terapia Naczyniowa” wyznacza nowe standardy, potwierdzone certyfikatem, wskazania dla której – opisane w dokumencie pt.: „Dlaczego zaleca się Fizyczną Terapię Naczyniową firmy BEMER?” – zostały potwierdzone. Aktualnie baza danych wyników badań naukowych zawiera ponad 500 stron nt. badań naukowych dotyczących szerokiej gamy zastosowań, w których potwierdzono skuteczność Fizycznej Terapii Naczyniowej. Dostępnych jest wiele naukowych publikacji i opracowań.